Ajusto
elektrische installatie
15 feb. 2021

Hoe weet ik of mijn elektrische installatie aan de normen voldoet?

Xavier
Door Xavier
  • Leestijd: 2 minuten

Een elektrische installatie die aan de normen voldoet, is een essentiële voorwaarde voor de veiligheid van een woning en de bewoners ervan. Wanneer u verhuist of renoveert, moet u steeds controleren of uw elektrische installatie gelijkvormig is. Bij verkoop of verhuur is het zelfs verplicht om een gelijkvormigheidsattest te kunnen voorleggen.

Belangrijke normen die de veiligheid van mensen bewaken

Het is niet omdat een huis er fris uitziet, dat ook de elektrische installatie veilig en betrouwbaar is. Zo komt het al eens voor dat de aarding niet aan de normen voldoet. Een correct geplaatste aarding voert overtollige elektriciteit af wanneer een apparaat slecht geïsoleerd is. De verliesstroomschakelaar beschermt u op zijn beurt tegen elektrocutie door indien nodig automatisch de stroom te onderbreken. Om ongevallen te vermijden en ervoor te zorgen dat uw elektrische installatie veilig is, werden er verschillende voorschriften in het leven geroepen:

  • U moet aparte kringen maken voor verlichtingspunten en geaarde stopcontacten. De verschillende draden hebben namelijk een andere diameter en ook de zekeringen verschillen.

  • Apparaten met een hoog verbruik (vaak grote huishoudelijke apparaten) moeten worden aangesloten op een aparte stroomkring die slechts één contactdoos mag voeden. Ze worden dus gescheiden van de klassieke stroomkringen.

  • De stroomkringen die met de badkamer verbonden zijn, moeten een extra differentieelschakelaar van 30 mA hebben en aan strengere eisen voldoen om elektrocutie te voorkomen.

  • Om de circuits te beschermen tegen overbelasting, moet er een hoofdzekering en een extra verliesstroomschakelaar worden geïnstalleerd.

De precieze locatie van de elektrische beveiligingsmechanismen van al deze verschillende kringen moet nauwkeurig worden genoteerd, zodat u achteraf het overzicht niet verliest. Een gekwalificeerde elektricien herkent de zwakke punten van uw installatie en kan deze controleren.

Elektrische normen volgens het A.R.E.I.

In België zijn de elektrische normen vastgelegd in het A.R.E.I. (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). Sinds 1 oktober 1981 is het overeenkomstig het A.R.E.I. verplicht om nieuwe installaties te controleren om na te gaan of ze gelijkvormig zijn en dus voldoen aan de opgelegde veiligheidsvoorschriften. Deze controle moet om de 25 jaar worden uitgevoerd. Voor onroerende goederen waarvan de elektrische installatie dateert van vóór 1 oktober 1981, moet bij verkoop van het goed een keuringsbewijs kunnen worden voorgelegd. De koper moet ook worden ingelicht over de werkzaamheden die moeten worden verricht om het goed in overeenstemming te brengen. Meer informatie over de keuring van elektrische installaties vindt u op de officiële website van de FOD Economie.

Doe een beroep op een gekwalificeerde professional en wees gerust

Een gekwalificeerde elektricien brengt uw elektrische installatie duidelijk in kaart. Als blijkt dat uw installatie aan de A.R.E.I.-normen voldoet, kunt u zonder probleem een gelijkvormigheidsattest aanvragen. Zijn er verbeterpunten? Dan zal uw elektricien deze aanpakken en u informeren over de uit te voeren werkzaamheden, waarna u een gelijkvormigheidsattest kunt aanvragen.

Xavier

Geschreven door Xavier

Content specialist Ajusto