Ajusto
elektrische installaties
25 nov. 2019

De gevaren bij verouderde elektrische installaties

Quentin
Door Quentin
  • Leestijd: 2 minuten

Statistieken over de veiligheid van elektrische installaties zijn niet altijd geruststellend. Negen van de tien elektrische installaties van huizen die te koop worden aangeboden, voldoen namelijk niet aan de voorschriften. Elk jaar vinden er meer ongevallen thuis plaats, soms zelfs dodelijke ongevallen. Het veilig maken van uw elektrische installatie is dan ook een actuele en allesbehalve eenvoudige kwestie, waar u best voldoende aandacht aan besteedt.

Wettelijke verplichtingen

In geval van aan- of verkoop wordt de installatie gekeurd door een erkende instantie van uw keuze, binnen 18 maanden nadat de authentieke verkoopakte is getekend. Als u een woning huurt, moet ook deze voldoen aan de wettelijke vereisten.In ieder geval moet uw elektrische installatie regelmatig, om de 25 jaar, worden gecontroleerd.

De echte gevaren van een verouderd elektrisch systeem

De gevaren van een huis met een verouderd elektrisch systeem worden vaak onderschat door huurders.

1. Risico op blikseminslag

Het komt misschien als een donderslag bij heldere hemel, maar elektrocutie is een van de meest voorkomende sterfgevallen in het gezin. En elektrische installaties die niet aan de normen voldoen, zijn bijna altijd de aanleiding.Er bestaan eigenlijk twee oorzaken voor:

  • Geen aardingssysteem (indirecte contacten)

  • Niet afgedekte onderdelen onder spanning (directe contacten)

Als de elektrische installaties van uw huis meer dan dertig jaar oud is, is ze waarschijnlijk niet geaard. De kans is groot dat ze bestaat uit makkelijk toegankelijke onderdelen onder spanning.

2. Brandgevaar

Als een installatie niet voldoet aan de normen, is dat vaak te wijten aan kabels die te dun, verbrand of gebroken zijn. Ze voldoen niet aan de huidige eisen, ook wat de bescherming (plastic omhulsels) betreft.Bovendien is er soms geen stroomverbreker om uw elektrische installatie in geval van gevaar uit te schakelen.Als veel apparaten aangesloten zijn op een systeem dat niet voldoet aan de normen. Dit leidt tot een hoge stroomvraag. Het gevolg van die stroomvraag is eerst oververhitting van de kabels, dan volledige verbranding van de buitenmantels, kortsluiting en ten slotte brand.

3. Beschadigde elektrische en elektronische apparatuur

Een typisch kenmerk van niet-standaardinstallaties is dat ze niet beschermd zijn tegen spanningsfluctuaties of oververhitting als gevolg van een te grote stroomvraag.Uit statistieken blijkt dat 70 % van de storingen in huishoudelijke apparatuur wordt veroorzaakt door atmosferische overspanningen (blikseminslag) of door de energieleverancier. En daartegen zijn we onvoldoende beschermd.Het resultaat is dan niet dat uw huis in brand vliegt, maar wel dat uw computer, uw 60-inch led-televisie, uw geventileerde multifunctionele oven of uw 6 kg combi was-droog duizend euro schade oplopen.

Hoe kan Ajusto u helpen om uw elektrische installaties gelijkvormig te maken?

Met een Ajusto-elektricien bent u er zeker van dat het werk goed uitgevoerd wordt en u een gelijkvormigheidsattest zult ontvangen. Als het erkende controleorganisme toch zou weigeren het attest af te geven omdat een punt niet aan de eisen voldoet, zal Ajusto ervoor zorgen dat de elektricien het probleem oplost en er een tweede controle wordt uitgevoerd, zonder extra kosten voor u.

Quentin

Geschreven door Quentin

Content specialist Ajusto