Ajusto
werken huurder
11 mrt. 2021

Welke werken moet u als huurder uitvoeren voordat u uw woning verlaat?

Xavier
Door Xavier
  • Leestijd: 2 minuten

Wanneer u een woning als huurder betrekt, ontvangt u deze woning in bruikleen. De eigenaar laat u genieten van zijn eigendom en in ruil daarvoor moet u het in dezelfde staat teruggeven. Doet u dat niet, dan kan er u een aardige verrassing te wachten staan.

Wat zijn uw verplichtingen als huurder wanneer u een woning verlaat?

De huurder moet het goed in dezelfde staat teruggeven als waarin het hem werd toevertrouwd. Artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek bevestigt dit en stelt dat er zowel bij in- als uittrede een tegensprekelijke plaatsbeschrijving moet worden opgesteld, in aanwezigheid van beide partijen. Het is dus aan de huurder om de woning in goede staat te houden en te herstellen.

Hij staat onder meer in voor het onderhoud van de gas- of mazoutketel, het onderhoud van de huishoudelijke apparaten, het schilderwerk, het loodgieterswerk en de elektrische installatie. Het is dus ten zeerste aangeraden om al deze elementen regelmatig te laten controleren.

Sommige schade met een bijzondere oorsprong wordt weliswaar niet aan de huurder aangerekend. Dit is het geval wanneer:

  • De schade voortvloeit uit een productiefout of een ernstig gebrek;

  • De schade het gevolg is van normale slijtage van de apparatuur of de coating;

  • Er sprake is van overmacht.

De meeste rechten en verplichtingen staan overigens in de huurovereenkomst. Deze heeft steeds voorrang op de wet.

Wat gebeurt er als de huurder zich niet aan deze verplichtingen houdt?

Eerst en vooral kan het gebeuren dat de huurder zijn waarborg gedeeltelijk of volledig verliest. De verhuurder rekent hem namelijk alle kosten voor de herstelwerken aan. Dit heet huurschade. U moet hierbij ook weten dat de huurder de woning volledig moet verlaten op de vervaldag van de huurovereenkomst. Hij mag geen meubels of persoonlijke bezittingen achterlaten, tenzij de verhuurder hier toestemming voor heeft gegeven. De kosten om deze voorwerpen te laten verwijderen, worden ook als ‘huurschade’ beschouwd.

Het onderhoud van de verwarmingsketel, het ontkalken van de verwarmingsketel en de boiler, het vegen van de schoorsteen en het onderhoud van de tuin moeten worden uitgevoerd door een erkende specialist. Verzaakt de huurder aan deze verplichting en ontstaat er schade, dan is hij verantwoordelijk.

Vooral het onderhoud van de gas- of mazoutketel moet correct gebeuren. In Vlaanderen vindt het onderhoud van een gasketel verplicht om de twee jaar plaats, in Wallonië en Brussel om de drie jaar. Een mazoutketel moet in alle gewesten jaarlijks worden onderhouden.

Als er een geschil ontstaat, kan de verhuurder gerechtelijke stappen ondernemen tegen de huurder. Het is in dat geval wel aan de eigenaar om het bewijs van de schade te leveren, met elk mogelijk wettig middel.

Voor welke werken is de huurder verantwoordelijk?

De huurder staat gewoonlijk in voor kleinere klusjes, zoals gewone herstellingen die rechtstreeks verband houden met het gebruik van het onroerend goed. Zo is de huurder verantwoordelijk voor zijn fouten en voor fouten van anderen die de woning betreden (behalve voor inbraak). Het decreet van 26 augustus 1987 geeft een zeer uitgebreid overzicht. De huurder moet volgens dit decreet verschillende zaken in zijn woning en in de buitenruimten waar enkel hij toegang tot heeft onderhouden en herstellen.

Dit moet worden onderhouden en hersteld:

  • Kleine reparaties en routine-onderhoud van de aanwezige apparatuur zoals huishoudelijke apparaten, boiler, elektrische installatie, loodgieterswerk ...

  • Klein onderhoud van de binnenbekleding (met uitzondering van normale slijtage), schilderwerk.

  • Routinematig onderhoud om de netheid te bewaren.

Om problemen te voorkomen, moet u dus regelmatig controles en onderhoud laten uitvoeren. Een meer gedetailleerde, maar niet volledige lijst vindt u op de website van huisvesting brussels.

Xavier

Geschreven door Xavier

Content specialist Ajusto