Ajusto
septische put
24 jan. 2023

Alles over het ledigen van een septische put

Quentin
Door Quentin
  • Leestijd: 2 minuten

Een septische put vangt afvalwater op en behandelt het wanneer een woning niet op het openbare rioolnet kan worden aangesloten. De put moet periodiek worden onderhouden om aan dezelfde eisen te voldoen als collectieve sanitaire voorzieningen. Hij moet met andere woorden af en toe geledigd worden om schade te voorkomen.

Hoe werkt een septische put?

In een septische put worden bezinkbare delen van de vloeistof gescheiden en veranderd in slib. In tegenstelling tot het openbare rioleringssysteem, waar het slib worden afgebroken door chemicaliën, rekent een septische put op bacteriën. Die breken het afval op natuurlijke wijze af, zonder dat er zuurstof nodig is. Op voorwaarde natuurlijk dat de septische put normaal functioneert. Als de put niet goed functioneert, verloopt de afbraak langzamer. Het toilet kan dan verstopt raken en er kan een slechte geur ontstaan door slechte ventilatie.

Problemen met septische putten: wat zijn de oorzaken?

Er zijn veel redenen waarom een septische put niet goed kan werken. Er kunnen problemen zijn met de sanitaire installatie of met de tank zelf, waardoor die na verloop van tijd gebreken vertoont.

Ook kan het zijn dat de grootte van de septische tank niet meer aangepast is aan het aantal inwoners in de woning. Het is belangrijk dat hij voldoende groot is in verhouding met het aantal gebruikers. Is hij te klein, dan kunnen de bacteriën hun werk niet snel genoeg doen.

Om te vermijden dat de put overloopt, is het dus belangrijk om hem zorgvuldig de ledigen en in de gaten te houden. Een problematische put stinkt namelijk niet alleen, maar onbehandeld water heeft ook een negatief effect op het milieu.

Uw septische put ledigen met hogedruk

Als u wilt dat uw septische put zo lang mogelijk in goede staat blijft, is het belangrijk om hem periodiek te ledigen. Het duurt gemiddeld vier jaar alvorens 50% van het materiaal in de tank omgezet is in slib. Het is dan ook interessant rond die periode uw tank te ledigen.

Maar ook vaker is mogelijk, afhankelijk van de opslagcapaciteit van uw tank en de manier waarop u hem gebruikt. Wacht in elk geval niet tot er zich te veel slib opstapelt en de leidingen verstopt raken.

Een van de meest doeltreffende manieren om een septische put te reinigen, is met hogedruk. Met behulp van een hogedrukwagen en -slang worden dan al uw leidingen gespoeld en ontdaan van vaste voorwerpen, ook kleine.

Het belang van een professioneel onderhoud voor uw septische put

Voor het onderhoud van uw sanitaire installatie is het raadzaam een beroep te doen op een gekwalificeerd bedrijf. Een ervaren professional beheerst de technieken en kent de geldende voorschriften. Bovendien beschikt hij of zij over het nodige materiaal om in te grijpen, ongeacht de vorm van uw sanitaire installatie. Als uw septische put jaren geleden is aangelegd, kan hij of zij uw installatie volledig inspecteren en eventuele problemen voorzien.

Quentin

Geschreven door Quentin

Content specialist Ajusto