Ajusto

Welkom aan de Ajusto Pros

Op deze pagina vindt u nuttige informatie zoals uw verbintenis met Ajusto, korte video's om te leren hoe u de Pro App onder de knie krijgt, een klein tool om u te helpen de commissie te berekenen, het respect van Ajusto's tarieven, de contactpersonen en nog veel meer...

Kies uw missies

Kies uw specialiteiten op uw regio's en bepaal uw beschikbaarheid.

Geen administratie

Al uw facturen worden automatisch gegenereerd.

Vertrouwensgarantie

Ajusto treedt op als tussenpersoon met klanten om u te helpen met offertes, facturen of eventuele geschillen.

De verplichtingen van de Pro tegenover de klant en Ajusto

Uw beschikbaarheid op peil houden

De Pro verbindt zich ertoe zijn beschikbaarheid up-to-date te houden in de ProApp. Hij wordt standaard geacht beschikbaar te zijn voor de regio's en diensten waarvoor hij om Ajusto-opdrachten heeft verzocht.

Respecteer het tijdslot van 2 uur

De Pro verbindt zich ertoe te verschijnen tijdens de 2 uur durende periode van de opdracht die hij op zijn Pro App heeft aanvaard. Indien om een dwingende reden blijkt dat hij de afspraak niet kan nakomen, verbindt de Pro zich ertoe de klant en Ajusto zo snel mogelijk te informeren dat hij verhinderd zal zijn.

Een ondertekende offerte voor de werken

De Pro verbindt zich er systematisch toe om vóór elke prestatie via zijn ProApp (of per e-mail in het geval van een complexe offerte) een gedetailleerde prijsofferte aan de klant te bezorgen en de aanvaarding van de klant te ontvangen (via handtekening in de ProApp of per e-mail) alvorens met de uitvoering van de prestatie te beginnen.

Ajusto op de hoogte houden van opdrachten

De Pro informeert Ajusto systematisch per telefoon of e-mail over de feedback van de klant in geval van ontevredenheid, annulering van de afspraak of betaling van een factuur, enz. In geval van ontevredenheid van de klant, verbindt de Pro zich ertoe naar de klant terug te keren om het werk aan te vullen en/of te corrigeren, indien nodig kosteloos.

Respect en veiligheid voorop

De Pro verbindt zich ertoe Ajusto te vertegenwoordigen tijdens zijn interventies. Ze zijn herkenbaar, punctueel, beleefd, voorzichtig en respectvol. Hij verbindt zich ertoe de best mogelijke dienst aan te bieden om van de klant een goede evaluatie te verkrijgen en aldus zijn reputatie en zijn positie in het algoritme te verhogen. Hij respecteert de veiligheidsregels die voor hem en voor de klant gelden.

Ter plaatse digitaal betalen

De Pro verbindt zich ertoe de digitale betaling ter plaatse te innen op het einde van de interventie door de klant te begeleiden in dit proces. Geen enkele contante betaling wordt verwacht of getolereerd, zelfs niet in het geval van een aanbetaling.

Bepaal uw geografisch gebied

De Pro verbindt zich ertoe het geografisch gebied te bepalen waarin hij zijn opdrachten zal uitvoeren. Idealiter aanvaardt hij alleen opdrachten in zijn eigen taal, binnen zijn eigen geografisch gebied en waarvoor hij de nodige vaardigheden heeft om een goede uitvoering te waarborgen.

Naleving van de Ajusto-tarieven

De Pro verbindt zich ertoe de uurtarieven en het volledige tariefrooster van de diensten van Ajusto na te leven.

tuto

De Pro App

De Pro Ajusto applicatie of Pro App is gratis verkrijgbaar in de Apple Store of Google Play Store.

Het is in het begin niet altijd gemakkelijk om de weg te vinden in de "Pro App", de applicatie van Ajusto om uw opdrachten zo goed mogelijk te beheren en te factureren. Wij hebben korte video's gemaakt om uit te leggen hoe de applicatie werkt:

1. Eerste stappen

2. Opdrachten ontvangen

3. Een offerte maken

4. Een factuur genereren

5. Wat te doen als

De degressieve commissie

Hoeveel zal ik verdienen met deze opdracht? Welk percentage zal Ajusto inhouden op de eindfactuur?

Hier is een eenvoudig hulpmiddel om uw vragen gemakkelijk te beantwoorden. Voer het bedrag van uw offerte in de tabel in en het berekent het commissiepercentage en de euro's voor u.

De Ajusto tarieven

Onze offertes zijn gratis en moeten altijd ter goedkeuring aan de klant worden voorgelegd voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wij vragen u de uurtarieven te respecteren:

 • 119€ voor het eerste uur

 • 149€ voor elke interventie gepland en uitgevoerd op dezelfde dag, de volgende dag, zaterdag of na 18u00

 • 60€ per volgend uur

 • Mogelijkheid om per half uur te factureren

 • 50€ vaste prijs in geval van annulatie van de afspraak binnen de 4 werkuren of in geval van afwezigheid bij de aankomst van de Pro in het tijdslot.

 • 50€ voor een reparatie of een diagnose in geval van weigering van de ter plaatse opgestelde prijsofferte.

Een voorschot op het bedrag van de werkzaamheden kan worden gevraagd vanaf 500€ exclusief BTW.

Let ook op onze vaste prijs pakketten.

Veiligheid eerst

Uw veiligheid en die van uw klanten is onze prioriteit. Ik dank u voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften die in uw sector van kracht zijn (veiligheidsschoenen, professionele uitrusting, handschoenen, enz.), maar ook van de sanitaire maatregelen die nodig zijn om uzelf en de klant te beschermen (masker, ontsmetting).

Herinnering aan veiligheidsregels

 • Naleving van de huidige veiligheidsnormen (CERGA, AREI, enz.)

 • Systematisch gebruik van collectieve en individuele beschermingsmiddelen die zijn afgestemd op het uit te voeren werk (handschoenen, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen, helm, harnas, enz.)

 • Bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur: altijd eerst de stroomtoevoer uitschakelen

 • Werk nooit in een gevaarlijke situatie (gasgeur, defecte schoorsteen, elektriciteit + waterlekkage, enz.)

Maak telkens een Last Minut Risk Analysis (LMRA) alvorens met het werk door te gaan (STOP, THINK, DO)

 • STOP: evalueer de aanwezige risico's en gevaren

 • THINK: passende maatregelen beoordelen om risico's te vermijden of te verminderen

 • DO: de risicobeperkende maatregelen uitvoeren

sécurité
home assistance

Interventie met een partner van Home Assistance

Wij rekenen erop dat u de te respecteren principes toepast bij elke interventie met een partner van Home Assistance:

 • De dekking van een verzekeringspartner geldt uitsluitend voor een pechverhelping (arbeid, transportkosten en kleine wisselstukken). Voor uitgebreidere reparaties die niet onder dit contract vallen, gelden de gebruikelijke Ajusto-procedures (ondertekening offerte, factuur en betaling door de klant ter plaatse).

 • Zonder een meer specifieke offerte die extra kosten (uren, materiaal) kan rechtvaardigen, wordt een Home Assistance-interventie gefactureerd tegen € 149 inclusief btw. Dit is inclusief reiskosten en het eerste werkuur/diagnose.

 • Het door de verzekering gedekte bedrag wordt door het Ajusto-systeem automatisch afgetrokken van het meegedeelde bedrag exclusief BTW wanneer u uw eerste factuur in de ProApp opmaakt.

 • Het eventuele overschot wordt rechtstreeks aan de klant gefactureerd en moet ter plaatse afgehandeld worden, zoals bij elke andere opdracht van Ajusto.

 • Diensten en wisselstukken met het oog op een definitieve herstelling zijn onderworpen aan een specifieke offerte (gevalideerd door de klant) en een daaropvolgende factuur.

 • Een vraag? Bel Ajusto 02/588 24 66

Nog een vraag?

Een vraag over een opdracht? Bel Ajusto Ops om u te helpen op 02/588 24 66.

Voor alle andere vragen, bel uw Pro Manager.

Wij zien uit naar een lange en vruchtbare samenwerking tussen ons. 

Goed werk!

Ontdek het Ajusto-team op Youtube

Team

Onze gebruikers getuigen

Onderhoud verwarmingsketels

Alles verliep zeer goed: de verwarmingsmonteurs kwamen op tijd, werkten goed en waren zeer aangenaam. Een klein puntje ter verbetering: de prijsopgave ontvangen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen.

Hélène

Etterbeek

Elektrische herstelling

Zeer goede communicatie, we blijven in contact met Ajusto en zijn Pro gedurende de hele relatie, zeer duidelijk en geeft vertrouwen. Uitstekende elektricien, beleefd, bezorgd om netjes werk te leveren en zeer correct in zijn prijzen. Zou hem aanraden met je ogen dicht.

Isabella

Cours Saint Etienne

Dakreparatie

Zeer goed werk van de Pro en zijn team. Ze zijn erg aardig voor de klant en leveren professioneel werk.

Gustave

Evere

Reparatie van huishoudelijke apparaten

Alles was perfect. De afspraak was snel gemaakt en de vakman was stipt op tijd. Hij was zeer bekwaam en vriendelijk.

Gudule

Waterloo