Ajusto
veilig op het dak werken
15 feb. 2024

Praktische tips om veilig op het dak te werken

Xavier
Door Xavier
 • Leestijd: 1 minuut

Veiligheid bij dakwerkzaamheden is heel belangrijk, zowel voor professionals als doe-het-zelvers. Een ongeval op een dak kan ernstige gevolgen hebben. In dit artikel geven we meerdere tips om veilig op een dak te werken.

Het belang van dakveiligheid

Risico's en gevaren van werkzaamheden op grote hoogte

 • Valgevaar: vallen vanaf een zekere hoogte behoort bij de meest voorkomende en ernstige ongevallen in de bouwsector.

 • Bijkomende risico's: daarnaast kunt u ook uitglijden, struikelen en geraakt worden door vallende voorwerpen.

Wettelijk kader in België

In België gelden er strikte normen voor de veiligheid op daken. Als u op meer dan twee meter hoog werkt, is valbeveiliging verplicht.

Onmisbare veiligheidsuitrustingen

Persoonlijke bescherming

 • Valbeveiligingsset: heel belangrijk om vallen te voorkomen. Zorg ervoor dat u uw set correct aandoet en vastmaakt aan een stevig ankerpunt.

 • Veiligheidshelmen: essentieel om het hoofd te beschermen tegen vallende voorwerpen.

 • Veiligheidsschoenen met goede grip: nodig om uitglijden te voorkomen.

Algemene bescherming

 • Leuningen en barrières: tijdelijke of permanente leuningsystemen kunnen vermijden dat iemand naar beneden valt.

 • Veiligheidsnetten: een net is een extra veiligheidsmaatregel voor als er iemand valt.

Goede praktijken en opleiding

Veiligheidstraining

 • • Opleidingen: werknemers moeten trainingen volgen over de risico's van werken op hoogte en het correcte gebruik van valbeveiliging.

 • • Bewustzijn van risico's: werknemers moeten de specifieke gevaren van dakwerkzaamheden begrijpen en weten hoe ze die kunnen vermijden.

Planning en voorbereiding

 • Risicobeoordeling: evalueer de risico’s voordat u met de werkzaamheden begint om potentiële gevaren te identificeren en weg te werken.

 • Controle van uitrustingen: zorg ervoor dat alle veiligheidsuitrusting in goede staat verkeert en correct werkt.

Toezicht en opvolging van werkzaamheden

 • Toezicht op de locatie: laat een competente persoon toezicht houden op de werkzaamheden en waken over de naleving van de veiligheidsnormen.

 • Communicatie en coördinatie: communiceer altijd duidelijk met collega’s om ongevallen te voorkomen.

Conclusie

Dakveiligheid mag niet licht opgevat worden. Correct gebruik van veiligheidsuitrusting, adequate training en toezicht zijn essentieel om ongevallen te voorkomen. Voor complexe of risicovolle werkzaamheden wordt de interventie van gekwalificeerde professionals sterk aanbevolen. Hun expertise zorgt er niet alleen voor dat de betrokken personen veilig kunnen werken, maar ook dat de werken kwalitatief en duurzaam gebeuren.

Xavier

Geschreven door Xavier

Content specialist Ajusto