Ajusto
offerte
19 nov. 2020

Hoe moet u een offerte interpreteren en vergelijken?

Quentin
Door Quentin
  • Leestijd: 2 minuten

De bouwsector en de vele ambachtslieden die er hun diensten aanbieden, hebben vaak een slechte reputatie: oplichterij, bedrieglijke beloftes, veel te hoge offertes, lage kwaliteit, enz. Een nieuw bouw- of renovatieproject kan bijgevolg beangstigend zijn. Hier zijn een paar tips om te voorkomen dat u een fout maakt waar u later misschien erg spijt van krijgt.

Vermijd zwartwerk

Ambachtslieden die hun diensten in het zwart aanbieden, stellen vaak een onklopbare prijs voor. Het is dus verleidelijk om hen uw werken toe te vertrouwen. Toch moet u goed weten welke risico’s hiermee gepaard gaan. Eerst en vooral staat deze persoon nergens geregistreerd, waardoor u zware boetes riskeert. Daarnaast geniet hij geen sociale bescherming en heeft hij ook geen verzekeringen afgesloten. Als hij bijgevolg gewond raakt, raakt niet alleen hij ernstig in de problemen, maar ook u. Bovendien gebeurt de betaling meestal contant en hoeft u niets te ondertekenen. Als het werk dan achteraf slecht of onafgemaakt blijkt, kunt u niet opnieuw bij hem terecht. Het is beter om enkel te rekenen op erkende professionals, zelfs als dat betekent dat u wat meer moet betalen. Informeer u steeds goed over het bedrijf dat u wil contacteren. U wilt namelijk alleen samenwerken met een gekwalificeerde professional die u kunt vertrouwen.

Vraag een gedetailleerde offerte

Ook wanneer de werken erg omvangrijk zijn en de professional eerder terughoudend reageert, moet u een offerte vragen. Dit document geeft u een idee van het bedrag dat u moet betalen en de deadline. Als u een offerte ontvangt, kunt u ook makkelijk met andere bedrijven vergelijken. Het document moet overigens altijd door u worden ondertekend opdat het geldig is. Het is bijgevolg een overeenkomst en bovenal een bewijs als u niet tevreden bent met het resultaat.

De offerte moet zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk zijn. Alle handelingen van de professional en de kosten van het materiaal moeten er in detail worden beschreven. Als u bepaalde punten niet begrijpt, moet het bedrijf deze zeker aan u kunnen uitleggen. Zodra u een offerte goedkeurt, kunt u niet meer op uw stappen terugkeren. Net daarom is het zo belangrijk om de tijd te nemen en ervoor te zorgen dat u alles begrijpt.

Geld is niet alles

De meeste mensen letten voornamelijk op de kostprijs van de werken. Toch is dit niet het enige waar u op moet focussen. Kijk ook naar de details, de gebruikte materialen, de afwerking en de gekozen merken. Gebruikt de professional materiaal van hoge kwaliteit, dan is het normaal dat de factuur hoger is. Daartegenover staat dan dat u zeker bent dat de werken goed zullen worden uitgevoerd. Naast de offerte moet u ook een goed gevoel hebben bij de ondernemer, zodat u hem uw volledige vertrouwen kunt schenken.

Aanvaard de offerte formeel

Zodra u heeft besloten om de offerte te aanvaarden, is het belangrijk dat u dit formeel en schriftelijk bevestigt. Een offerte dient namelijk als bewijs voor beide partijen. Daarnaast is het ook aangeraden om afspraken te maken over de betalingsvoorwaarden. Sommige professionals vragen gewoonlijk een voorschot als bewijs van uw engagement. Het bedrag van dit voorschot moet net als de betalingstermijn in de offerte worden opgenomen.

Quentin

Geschreven door Quentin

Content specialist Ajusto