Ajusto
Gelijkvormig elektrische installatie
28 jun. 2022

Elektrische installaties: wat moet u doen om aan de normen te voldoen?

Quentin
Door Quentin
  • Leestijd: 2 minuten

U bent wettelijk verplicht uw elektrische installatie te laten controleren. Deze controle dient een tweeledig doel. Enerzijds wordt er zo gecontroleerd of uw elektrische installatie gelijkvormig is en beantwoordt aan de vereisten van het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (AREI). Anderzijds toont u een eventuele koper van uw woning zo dat de elektrische installatie (nog steeds) aan alle voorschriften voldoet. U moet er dus voor zorgen dat alles wordt gecontroleerd en voldoet aan de normen zodat uw elektrische installatie op een correcte en veilige manier werkt.

Wanneer wordt een bestaande elektrische installatie als gelijkvormig beschouwd?

Het is best mogelijk dat u een installatie heeft die niet conform is aan de wet, terwijl u denkt van wel. Of dat u een installatie heeft die conform is, terwijl u zich afvraagt of ze dat wel echt is.
Voor een antwoord op deze vraag verwijzen we naar de wet, die erg duidelijk is.
Daarnaast vereist de wet niet alleen dat uw elektrische installatie gelijkvormig is, maar moet u ook nog eens een gelijkvormigheidsattest kunnen voorleggen.

Toch hebben heel wat mensen dit attest helemaal niet in hun bezit, meestal omdat er een probleem is met de volgende twee belangrijke punten:
- De installatie was niet geaard en er kon daarom geen attest opgemaakt worden;
- De installateurs waren niet in staat (en vaak zelfs niet bevoegd) om een dergelijk attest op te stellen.

Uw installatie in orde in 3 stappen

Stap 1: gelijkvormigheidsattest

Als u geen gelijkvormigheidsattest voor uw elektrische installatie hebt, neem dan contact op met een erkende elektricien. Hij zal een grondige diagnose van uw installatie stellen. Na deze analyse kan hij bepalen welke elementen van uw installatie verbeterd of vervangen moeten worden om aan de geldende normen te voldoen. Hij zal ook een gedetailleerde kostenraming opmaken. Als u al over het document beschikt, wordt het werk van de elektricien vergemakkelijkt. De verschillende niet-conforme punten zijn vermeld in het attest. Op basis hiervan kan de vakman eenvoudig een offerte opstellen zonder dat hij een volledige diagnose van uw installatie hoeft te stellen.

Stap 2: gelijkvormig maken

Als u de offerte van de vakman aanvaardt, zal hij de nodige werkzaamheden uitvoeren. Dit kan bestaan uit aarding, versterking van uw stoppenkast, het goed aansluiten van een aftakdoos, het opmaken van het situatie- en het eendraadschema.

Stap 3: keuring

Na afloop van de werkzaamheden neemt de elektricien contact op met een onafhankelijk en door de FOD Financiën erkend controleorganisme.
Dit organisme controleert dan de verschillende punten van uw elektrische installatie. Als alles in orde is, ontvangt u het langverwachte gelijkvormigheidsattest.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden:

stappen conformiteit elektrische installatie

Hoe kan Ajusto u helpen om uw elektrische installatie gelijkvormig te maken?

Met een Ajusto-elektricien bent u er zeker van dat het werk goed uitgevoerd wordt en u een gelijkvormigheidsattest zult ontvangen. Als het erkende controleorganisme toch zou weigeren het attest af te geven omdat een punt niet aan de eisen voldoet, zal Ajusto ervoor zorgen dat de elektricien het probleem oplost en er een tweede controle wordt uitgevoerd, zonder extra kosten voor u.

Quentin

Geschreven door Quentin

Content specialist Ajusto