Ajusto
controleren elektrische installaties veiligheidsnormen
08 aug. 2023

Hoe controleert u of de elektrische installaties in uw woning voldoen aan de veiligheidsnormen?

Xavier
Door Xavier
  • Leestijd: 1 minuut

Elektrische aansluitingen moeten in elke woning veilig zijn. In dit artikel leggen we uit hoe u kunt controleren of uw elektrische installaties voldoen aan de veiligheidsnormen.

De veiligheidsnormen voor elektrische installaties

De Belgische overheid heeft alle veiligheidsnormen samengebundeld in het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties of AREI. Het reglement moet mensen onder meer beschermen tegen elektrocutie en brand. Elke woning moet volledig in orde zijn met de normen in het AREI. Het is dus goed om toch zeker de basis te kennen.

Een visuele controle

Een eerste manier om te controleren of uw elektrische installaties aan de normen voldoen, is een visuele controle. Dat helpt u om opvallende problemen op te sporen. Let op de volgende zaken:

  • Blootliggende of beschadigde draden

  • Gebroken stopcontacten of schakelaars

  • Brandschade rond stopcontacten

  • Elektrische apparaten die oververhit raken

Een visuele controle legt echter niet alle problemen bloot. Aarzel dus niet om een professional in te schakelen voor een grondigere inspectie.

Periodieke keuring

In België moeten elektrische installaties in residentiële panden elke 25 jaar verplicht worden gecontroleerd en gekeurd. In niet-residentiële panden zoals winkels moet dat vaker gebeuren. Wanneer de tijd is aangebroken, is het belangrijk dat u een erkende instantie inschakelt. Enkel een erkend bedrijf mag namelijk een attest overhandigen.

Ook wanneer u uw elektrische installatie wijzigt, moet u die opnieuw laten keuren.

Een gekwalificeerde specialist

Aarzel ten slotte niet om uw installatie te laten controleren door een ervaren specialist. Een elektricien beschikt over heel wat kennis en ervaring, waardoor hij problemen kan identificeren die u misschien niet had opgemerkt. Hij kan ook tests uitvoeren om ervoor te zorgen dat uw installatie voldoet aan de Belgische veiligheidsnormen.

Een professionele elektricien kan:

  • Mogelijke problemen opsporen voordat ze ernstig worden;

  • Een gedetailleerd rapport over de staat van uw elektrische installatie opstellen;

  • De elektrische werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn om uw installatie in orde te brengen met de normen.

Conclusie

U mag de veiligheid van uw woning nooit verwaarlozen. Een basiskennis van het AREI en een visuele controle zijn een mooi begin, maar ze kunnen de expertise van een gekwalificeerde professional niet vervangen. Om ervoor te zorgen dat uw elektrische installatie veilig is en voldoet aan de veiligheidsnormen, raden wij u ten zeerste aan om een gekwalificeerde elektricien in te schakelen. Investeer vandaag nog in elektrische veiligheid om duurdere en gevaarlijkere problemen te voorkomen.

Xavier

Geschreven door Xavier

Content specialist Ajusto