Ajusto
mede-eigendom
18 jan. 2022

Wonen in een mede-eigendom: wat zijn uw rechten en plichten?

Xavier
Door Xavier
  • Leestijd: 2 minuten

Als u mede-eigenaar bent van een gebouw, hebt u niet alleen rechten, maar ook een aantal plichten. Er zijn een aantal regels waaraan u zich moet houden. Welke rechten en plichten u precies hebt in de gemeenschappelijke en privatieve delen, vindt u gewoonlijk in het reglement van de mede-eigendom.

Welke rechten geniet u als mede-eigenaar?

Als mede-eigenaar van een gebouw heeft u een aantal rechten. De meeste van die rechten hebben betrekking op het gebruik van de privatieve en gemeenschappelijke delen.

De privatieve delen

Een mede-eigenaar van een gebouw beschikt gewoonlijk over een privatieve ruimte die deel uitmaakt van zijn eigendom, zoals een garage, een appartement of een kelder. Die privatieve delen zijn vastgelegd in het reglement van de mede-eigendom. Elke mede-eigenaar kan zijn privéruimte naar eigen behoefte gebruiken. Wel moet hij het reglement van de mede-eigendom naleven en mag hij geen overlast veroorzaken voor de buren.

Een mede-eigenaar mag zijn eigendom verkopen of weggeven. Hij kan zelf zijn intrek nemen of hij kan de eigendom verhuren. Aangezien de privéruimtes volledig aan de mede-eigenaar toebehoren, mag hij wijzigingen aanbrengen aan het schilderwerk, de indeling van de ruimtes, de vloerbedekking, de sanitaire toestellen, het plafond of de elektrische installatie. Alle verbouwingen en veranderingen zijn toegestaan, zolang ze geen invloed hebben op de gemeenschappelijke delen.

De gemeenschappelijke delen

Hoe zit het met de gemeenschappelijke delen? Alle mede-eigenaars mogen deze delen en alles wat er in staat gebruiken. De enige uitzondering zijn bijzondere gemeenschappelijke ruimtes zoals het verwarmingslokaal, de lift en andere technische lokalen. In sommige gevallen zijn die slechts voor bepaalde mede-eigenaars toegankelijk. Wanneer de toegang tot speciale ruimtes in de gemeenschappelijke delen beperkt wordt, staat dat steeds in het reglement.

Welke verplichtingen heeft u als mede-eigenaar?

Een mede-eigenaar heeft verschillende rechten, maar hij moet zich ook aan specifieke verplichtingen houden. Zo moet hij de maandelijkse kosten betalen. Doet hij dat niet, dan kan de syndicus hem in gebreke stellen. In extreme gevallen mag hij het onroerende goed ook in beslag nemen. De maandelijkse kosten omvatten gewoonlijk onderhoudswerkzaakheden, zoals herstelwerken aan de muren, het onderhoud van de verwarmingsketel en het schilderen van de trappen.

Naast het betalen van de maandelijkse kosten, moet de mede-eigenaar zich ook aan het reglement van de mede-eigendom houden wanneer hij het gebouw gebruikt. Het reglement is een standaarddocument dat de verschillende mede-eigenaars juridisch aan elkaar bindt. Bent u mede-eigenaar en houdt u zich niet aan het reglement? Dan kunnen de syndicus en de andere mede-eigenaars u aansprakelijk stellen. Mede-eigenaars moeten de regels tot op de letter volgen om schade aan het gebouw en aan de andere bewoners te voorkomen. Bovenop het reglement, moet u ook de afspraken naleven die tijdens de algemene vergadering worden gemaakt.

Wilt u als mede-eigenaar van een gebouw werkzaamheden uitvoeren aan uw privégedeelte? Dan mag u uw buren niet storen. U moet de syndicus en de eigenaars van alle aanpalende eigendommen bovendien formeel op de hoogte brengen van de datum en omvang van de werkzaamheden, bijvoorbeeld van de reparatie van tegelvoegen. Als de werkzaamheden schade toebrengen aan de eigendom van een mede-eigenaar, heeft die recht op een vergoeding.

Xavier

Geschreven door Xavier

Content specialist Ajusto