Ajusto
bouwvergunning
13 feb. 2024

Alles over de bouwvergunning

Quentin
Door Quentin
 • Leestijd: 2 minuten

Het is niet altijd evident als woningeigenaar of ontwikkelaar om te navigeren door de wetgeving rond bouwvergunningen. Toch is het belangrijk dat u weet wanneer een vergunning nodig is en hoe u ze aanvraagt. Om u te helpen, zoomen we in dit artikel in op de regels rond de bouwvergunning.

Wanneer heeft u een bouwvergunning nodig?

Projecten met vergunning

 • Nieuwbouw en uitbreidingen: elk project dat nieuwe structuren of significante uitbreidingen inhoudt, vereist doorgaans een vergunning.

 • Belangrijke structurele wijzigingen: veranderingen die de dragende structuur of de gevel van het gebouw beïnvloeden, vallen ook onder deze categorie.

 • Bestemmingswijziging: als u de bestemming van een gebouw wilt wijzigen en bijvoorbeeld een commerciële ruimte naar een woning wilt omzetten, moet u gewoonlijk een vergunning aanvragen.

Projecten zonder vergunning

 • Kleine aanpassingen: voor werkzaamheden zoals schilderwerken, kleine reparaties of kleine aanpassingen heeft u normaal geen vergunning nodig.

 • Specifieke regelgeving: sommige gemeenten kunnen specifieke regels hebben over werken die vrijgesteld zijn van een vergunning.

Het aanvraagproces van de bouwvergunning

Voorbereiding van de aanvraag

 • Documenten en plannen: verzamel de bouwplannen, projectbeschrijvingen en bewijzen van eigendom.

 • Overleg met experts: zeker bij complexe projecten kan het interessant zijn om een architect of stedenbouwkundig adviseur in te schakelen. Zij kunnen u helpen bij de aanvraag van de bouwvergunning.

De aanvraag

 • U kunt de aanvraag gewoonlijk indienen bij uw gemeente of bij een gewestelijke instantie.

 • Houd rekening met de administratieve verwerkingstijden. Die kunnen variëren.

Regelgeving en lokale normen

Naleving van de ruimtelijke plannen

 • Lokale regels: elke gemeente en elk gewest heeft zijn eigen ruimtelijk plan dat de bouwregels bepaalt.

 • Informatiesessies: soms organiseren lokale autoriteiten informatiesessies. U kunt ook een afspraak maken om te bespreken welke regels van toepassing zijn op uw situatie.

Bouwnormen

Zorg ervoor dat uw project voldoet aan alle normen op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid voor mensen met een handicap en milieubescherming.

Planning en kosten

 • Plan vooruit: hou bij uw planning rekening met de tijd die nodig is om de vergunning te verkrijgen.

 • Pas uw budget aan: voeg de kosten van de vergunning en de professionele honoraria toe aan uw totale budget.

Praktische tips voor een succesvolle aanvraag

Om het aanvraagproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat u nauwkeurig te werk gaat. Verstrek gedetailleerde en correcte informatie en wees responsief als de gemeente u om aanvullende informatie of wijzigingen vraagt.

Conclusie

Een bouwvergunning verkrijgen vergt heel wat organisatie. Toch neemt u liever uw tijd voor dit proces, want zonder vergunning kunt u niet verder met uw bouw- of renovatieproject. Bestudeer grondig de vereisten en verzamel alle documenten om de aanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Voor complexe projecten is het aangeraden om de hulp in te roepen van gekwalificeerde professionals, zoals architecten en stedenbouwkundige experts. Zij zullen ervoor zorgen dat uw project de lokale regelgeving volgt.

Quentin

Geschreven door Quentin

Content specialist Ajusto