Ajusto
huurwaarborg
20 sep. 2022

Huurder: hoe kunt u uw huurwaarborg terugvragen?

Xavier
Door Xavier
  • Leestijd: 2 minuten

De huurwaarborg is een financiële waarborg die de huurder aan de verhuurder biedt en die tot aan het einde van de huurovereenkomst loopt. Ze wordt gebruikt om de verhuurder te vergoeden mocht de huurder zijn verplichtingen als huurder niet nakomen.

Hoe kan een huurwaarborg worden gevraagd?

Volgens de Belgische wet is een huurwaarborg niet verplicht als hij niet uitdrukkelijk in het huurcontract wordt gevraagd. Toch zullen de meeste verhuurders erom vragen. Vaak zullen ze vragen om twee of drie maanden huur te storten op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder. De verhuurder kan nooit meer terugeisen dan het bedrag van de waarborg. Heeft de huurder dus interesten op de rekening, dan zijn die voor hem. De huurder kan een huurwaarborg storten via zijn bank of via het OCMW.

Vrijgeven van de huurwaarborg

De waarborg kan worden vrijgegeven aan het einde van de huurovereenkomst, op voorwaarde dat beide partijen - de verhuurder en de huurder – daarmee instemmen. Het bedrag kan vervolgens naar de huurder gaan, naar de verhuurder of worden opgesplitst tussen de twee.

De huurder kan de huurwaarborg of een deel ervan pas recupereren als hij aan al zijn huurverplichtingen heeft voldaan. De gehuurde goederen moeten worden teruggegeven in dezelfde staat als bij de eerste plaatsbeschrijving. Dat betekent dat hij alles waarvoor hij verantwoordelijk was, correct heeft onderhouden (denk aan de leidingen of de verwarmingsketel). Hij moet ook alle huur betaald hebben. Heeft hij een betaalachterstand, dan wordt die achterstand afgetrokken van de waarborg.

De verschillen tussen Brussel, Wallonië en Vlaanderen

In Brussel mag de verhuurder niet meer dan twee maanden huur vragen als huurwaarborg. U kunt ook steun aanvragen bij verschillende organisaties, zoals het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een renteloze lening krijgen die uw volledige waarborg dekt.

In het Vlaams Gewest mag de verhuurder sinds 2019 een huurwaarborg van maximaal drie maanden huur vragen. Indien nodig kunt u bij het Vlaams Woningfonds een renteloze lening aanvragen om uw inleg van drie maanden te dekken.

In Wallonië mag de verhuurder niet meer dan twee maanden huur vragen als huurwaarborg. Als u geen waarborg kunt betalen, kunt u zich wenden tot de Société Wallonne du Crédit social. U kunt dan een renteloze lening krijgen om uw waarborg te dekken.

Mogelijke rechtsmiddelen in geval van een geschil

Als uw huisbaas weigert de waarborg vrij te geven, heeft u verschillende opties. Om te beginnen kunt u hem een aangetekende brief sturen waarin u eist dat hij de waarborg vrijgeeft. Als de aangetekende brief niet werkt, kunt u een schriftelijke aanmaning sturen waarin u hem verzoekt binnen een bepaalde termijn de vrijgave van de waarborg te ondertekenen.

Als brieven niet werken, is er nog één stap alvorens u naar de rechter moet: bemiddeling. Dit is gratis en kan worden aangevraagd bij de vrederechter in de plaats waar het gehuurde pand zich bevindt.

Als ook de bemiddeling mislukt, rest alleen nog een gerechtelijke procedure. De eenvoudigste en goedkoopste methode is om via de griffie een verzoek aan de rechter te richten. U kunt een modelverzoekschrift opvragen bij de griffie van de vrederechter.

Hou in elk geval een overzicht bij van de stappen die u onderneemt en bewaar ook kopieën. Zo heeft u bewijs mocht de zaak voor de rechter verschijnen.

Xavier

Geschreven door Xavier

Content specialist Ajusto